EduDeal

Digitale gids met meer dan 3000 adressen van bedrijven, nieuws van de overheid en bedrijven, voor uw schoolorganisatie!

Duurzame energie

Klimaat Beheer BV

Eimerssingel-West 39
6803 ED Arnhem

website lees meer

Jonge kinderen zijn gevoeliger voor allerlei ziektes en een slechte luchtkwaliteit heeft een negatieve invloed op hun ontwikkeling. Helaas blijkt in het overgrote deel van de scholen, de luchtkwaliteit onvoldoende. Door de hoge mate van bezetting en de veelal ontbrekende ventilatievoorziening kan de binnenlucht in korte tijd sterk verontreinigd zijn. Lees verder: https://www.klimaatbeheer.eu/blog_type/strengere-eisen-luchtkwaliteit-kinderdagverblijf/

Klimaat Beheer BV
Klimaat Beheer BV
Klimaat Beheer BV
Speeltechniek
Speeltechniek
Speeltechniek