EduDeal

Digitale gids met meer dan 3000 adressen van bedrijven, nieuws van de overheid en bedrijven, voor uw schoolorganisatie!

Privacy verklaring

EduDeal vindt uw privacybescherming belangrijk en gaat zorgvuldig om met uw persoons- en bedrijfsgegevens. EduDeal  houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen en verzoeken deze te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Verwerking van gegevens 

EduDeal neemt vermeldingen op van alle bedrijven die producten en/of diensten aan scholen leveren en die hebben aangegeven in database opgenomen te willen worden. EduDeal neemt contact op met bedrijven die geregistreerd staan bij  de Kamer van Koophandel of andere openbare bronnen om te vragen of zij opgenomen willen worden in de database van EduDeal. Hun vermeldingen, eventueel aangevuld met advertentie-informatie, worden opgenomen in een gids die jaarlijks naar alle basischolen in Nederland verzonden wordt. EduDeal zal de gegevens die opgenomen zijn in haar databases verder gebruiken voor informatiediensten in verschillende formaten en via verschillende mediatypen. 

Zoekdiensten van derden 

Via onze website kunnen (zoek)diensten van derden aangeboden worden. EduDeal is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geleverde diensten en/of (persoons)gegevensverwerking van deze derden. 

Ter beschikking stellen van bedrijfsgegevens

De bedrijfsgegevens kunnen ook aan derden ter beschikking worden gesteld in het kader van onze eigen verkoop- of productieactiviteiten, voor marketingactiviteiten door of ten behoeve van derden of in het kader van abonnee-informatiediensten van derden. Indien hierop geen prijs wordt gesteld dan bestaat er op ieder moment de mogelijkheid tot afmelden. 

Telefoongesprekken opnemen

EduDeal neemt telefoongesprekken op ter verificatie van de afspraken die EduDeal en de klant hebben gemaakt en ter voorkoming van misverstanden daarover. Soms worden telefoongesprekken gebruikt voor evaluatie- en trainingsdoeleinden, bijvoorbeeld om na te gaan of u op een correcte wijze te woord bent gestaan. Als er een meningsverschil is over wat er in een opgenomen gesprek is gezegd kunnen wij u de gelegenheid bieden dit afluisteren of u een transcript daarvan verstrekken. Wij behouden ons het recht voor om daarvoor een vergoeding in rekening te brengen. 

Cookies

EduDeal maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ en/of andere toepassingen voor het bijhouden van sessies en voor het meten van het gebruik van onze website. Op basis van de verkregen gegevens kan EduDeal haar dienstverlening verbeteren. Cookies kunnen voor een langere periode op uw computer blijven staan en kunnen ook bij een volgend bezoek aan onze website worden gebruikt. Wilt u geen cookies ontvangen, dan kunt u in uw browser het gebruik van cookies blokkeren. Het weigeren van cookies kan met zich meebrengen dat u geen of slechts beperkt toegang tot onze website heeft. Ook biedt uw browser over het algemeen de mogelijkheid om cookies te verwijderen. 

Veilig 

EduDeal heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen. Uw persoons- en bedrijfsgegevens worden door EduDeal niet langer bewaard dan nodig is en wettelijk is toegestaan. 

Deze Privacy verklaring 

EduDeal kan deze privacy verklaring aanpassen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken. 

Voor vragen en opmerkingen over deze Privacy verklaring kunt u contact openen via: info@edudeal.nl