EduDeal

Digitale gids met meer dan 3000 adressen van bedrijven, nieuws van de overheid en bedrijven, voor uw schoolorganisatie!

18-09-2023 | Adviesrapport Taalunie: hoe kan de doorstroom van ISK naar vervolgonderwijs worden verbeterd?

De Taalunie heeft samen met een groep deskundigen aanbevelingen geformuleerd om de overstap van ISK naar het vervolgonderwijs - en de ondersteuning in dit reguliere onderwijs - te verbeteren voor leerlingen.

 

Terug