EduDeal

Digitale gids met meer dan 3000 adressen van bedrijven, nieuws van de overheid en bedrijven, voor uw schoolorganisatie!

06-12-2018 | Symposium School en schaal

Bestuurders en beleidsmakers zijn vaak op zoek naar de ideale omvang van hun scholen. Zij willen verantwoord inspelen op ontwikkelingen, zoals leerlingenkrimp en passend onderwijs. En zij willen het eigen karakter en de eigen identiteit behouden. Maar is er een ideale schaal? Is schaalvergroting een onvermijdelijke trend of zijn er alternatieven?

 

Terug