EduDeal

Digitale gids met meer dan 3000 adressen van bedrijven, nieuws van de overheid en bedrijven, voor uw schoolorganisatie!

11-10-2018 | Instroom pabo groeit opnieuw

In de aanloop naar een politiek debat laten de hogescholen weten hoe het met hun opleidingen gaat. De pabo groeit dit jaar opnieuw, maar de andere lerarenopleidingen hebben het moeilijk. De tweedegraads lerarenopleidingen leverden 6,5 procent instroom in. Een lichtpuntje is dat het aantal eerstejaars bij de tekortvakken Duits, scheikunde en techniek nagenoeg gelijk is gebleven.

 

Terug